गोपनीयता धोरण आणि अटी आणि शर्ती – mumbaichaawaz.com/marathi (येथून अनुवादित)

हे दस्तावेज माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि नियमांच्या आणि 2000 द्वारा सुधारणा केल्यानुसार विविध संविधींमधील इलेक्ट्रॉनिक नोंदींच्या संदर्भात सुधारित आणि लागू तरतुदींच्या अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक नोंद आहेत. ही इलेक्ट्रॉनिक नोंद एका कम्प्युटर सिस्टीमद्वारा बनविलेली आहे. त्यामुळे यासाठी कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा डिजिटल स्वाक्षरीची गरज नाही.

हे दस्तावेज माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती संस्था मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, 2011 च्या नियम 3 (1) च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रकाशित केले आहे, ज्यासाठी प्राप्त करण्यासाठी किंवा मुंबईचा आवाज” नामक सामाजिक कारणासह संबंधित mumbaichaawaz.com/marathi (यानंतर याचा "वेबसाईट" असा उल्लेख केला आहे), “मुंबई चा आवाज़” सोशल सोसायटीशी संबंधित. "मुंबई चा आवाज़" and "मुंबई चा आवाज़ टीम" त्यात प्रशासक आणि सहभागी सर्व व्यक्तींचा समावेश आहे आणि वेबसाइट यशस्वीपणे चालविण्यासाठी आवश्यक आहे.

तुमच्या वेबसाईट आणि संबंधित सेवांच्या आणि साधनांचा वापर (मुंबई चा आवाज़ सर्वरला तुम्ही पाठविलेल्या इतर गोष्टींबरोबरच, एसएमएस, ईमेल) वेबसाईटसाठी लागू असल्यानुसार संचालित केले जाते, ज्यात संदर्भाच्या मार्गे येथे लागू धोरणे सामील केले आहेत. तुम्ही ही वेबसाईट वापरली तर, अशा वापारांसाठी वेबसाईटसाठी लागू असलेल्या धोरणांच्या तुम्ही अधीन असाल. या वेबसाईटला केवळ वापरल्याने, तुम्ही मुंबई चा आवाज़सह आणि मुंबई चा आवाज़सह तुमच्या दायित्वास बनविणाऱ्या धोरणांसह या समाविष्ट अटी आणि शर्तींचा करार करीत आहात.

गोपनीयता

या साईटवर नोंदणी करण्याअगोदर, कृपया या अटी आणि कुकीज धोरणे वाचा आणि कबूल करा:

कुकीज धोरण :

मुंबई चा आवाज़मध्ये कुकीज असू पण शकतील आणि नसतीलही. जर त्याने कुकीज वापरण्याचे ठरविले, तरी ते माहितीचा माग घेण्यासाठी आणि माहिती गोळा करण्याच्या हेतूसाठी, जसे की: सामील युजर्सची संख्या, युजरचे स्थान, ब्राउजर माहिती आदीसाठी असेल, आणि गरज भागल्यानंतर त्या माहितीस हटविले जाईल, आणि तोपर्यंत मुंबई चा आवाज़ त्याला कोणत्याही व्यापारी हेतूसाठी वापरणार नाही.

तथापि, आपल्या ब्राउजरमधून कुकीज असमर्थ करण्याचे युजर्सना हक्क राहतील.

हमी नाही

हे वेबसाईट कोणत्याही व्यक्त किंवा अभिव्यक्त अशा प्रतिनिधित्वाद्वारा किंवा हमीद्वारा “जसे आहे” प्रस्तुत केले आहे. ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ ही वेबसाईट किंवा या वेबसाईटवर पुरविलेल्या कोणत्याही साहित्याच्या किंवा माहितीच्या संदर्भात कोणतीही प्रतिनिधित्वे किंवा हमी देत नाही. कोणत्याही प्रयोजनाकरता वेबसाइट वापरुन स्वत: ला स्वत: ची तपासणी करावी. मागील परिच्छेदाच्या सामान्यतेशी कोणताही पूर्वग्रह न राखता, ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ अशी कोणतीही हमी देत नाही की :

 • ही वेबसाईट निरंतर उपलब्ध असेल, किंवा नेहमी उपलब्ध असेल; किंवा
 • या वेबसाईटवरील माहिती पूर्ण, खरी, अचूक किंवा दिशाभूल न करणारी आहे.
 • या वेबसाईटवरील कोणत्याही गोष्टीत कोणत्याही प्रकारचा सल्ला समाविष्ट नाही किंवा ही त्यासाठी बनविलेली नाही. [तुम्हाला कोणत्याही बाबीबद्दल [कायदेशीर, आर्थिक किंवा वैद्यकीय] सल्ला हवा असेल, तर तुम्ही एखाद्या योग्य व्यावसायिकाशी संपर्क साधला पाहिजे]

  दायित्वाच्या मर्यादा

  ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ या वेबसाईटच्या आशयाच्या, किंवा वापराच्या संदर्भात किंवा अन्यथा याच्या संबंधात तुमच्याशी कोणतेही दायित्व राखत नाही (कराराच्या कायद्याअंतर्गत, हानीच्या कायद्यान्तर्गत किंवा अन्यथा] :

 • ही वेबसाईट मोफत, कोणत्याही थेट क्षतिसाठी या मर्यादेपर्यंत पुरविली आहे;]
 • कोणत्याही अप्रत्यक्ष, विशेष किंवा आनुषंगिक क्षति; किंवा
 • कोणत्याही व्यावसायिक नुकसानासाठी, महसुलीच्या नुकसानासाठी, उत्पन्न, फायदा आणि अपेक्षित बचत, कराराचे किंवा व्यावसायिक नातेसंबंधाचे नुकसान, प्रतिष्ठा किंवा मानाचे नुकसान, किंवा नुकसान किंवा माहिती किंवा डेटा करप्ट होणे.
 • ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ ला संभाव्य हानीचा व्यक्त सल्ला दिला, तरी देखील दायित्वाच्या या मर्यादा लागू राहतील.

  अपवर्जने

  या वेबसाईटमधील कोणत्याही अस्वीकरणात कायद्याद्वारा लागू कोणतीही हमी वगळली किंवा सीमित ठेवली जाणार नाही, कारण त्याला वगळणे किंवा सीमित करणे बेकायदेशीर ठरेल; आणि या अस्वीकरणातील कोणतीही गोष्ट खालीलपैकी कोणत्याही गोष्टीच्या संदर्भात ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’च्या दायित्वाला वगळत किंवा सीमित करत नाही :
 • ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’च्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किंवा व्यक्तिगत इजा;
 • ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’च्या वतीने फसवणूक किंवा कपटपूर्ण प्रतिनिधित्व; किंवा
 • असा आशय जो ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’साठी वगळण्यासाठी किंवा सीमित करण्यासाठी किंवा त्याच्या दायित्वास वगळण्यासाठी किंवा मर्यादित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी किंवा अन्वयार्थ लावण्यासाठी बेकायदेशीर किंवा निषिद्ध असेल.
 • औचित्य

  या वेबसाईटचा वापर करत, तुम्ही तुम्ही कबूल करता की या वेबसाईटमध्ये असलेली दायित्वांची अपवर्जने आणि मर्यादा तर्कसंगत आहेत.

  ते तर्कसंगत आहेत असे तुम्हाला वाटत नसेल, तर तुम्ही ही वेबसाईट वापरू नये.

  इतर पक्ष

  [तुम्ही स्वीकार करता की, एक मर्यादित दायित्व असलेली संस्था या नात्याने, ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ळा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिगत दायित्वास सीमित राखण्यात स्वारस्य आहे. तुम्ही कबूल करता की तुम्ही या वेबसाईटच्या संदर्भात तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानाच्या संदर्भात वैयक्तिक पातळीवर ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’च्या अधिकाऱ्यांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कोणताही दावा करणार नाहीत.]

  [मागील परीछेदासाठी कोणताही पूर्वग्रह न राखत,] तुम्ही कबूल करता की या वेबसाईटच्या अस्वीकरणात दिलेली दायित्वे आणि हमीच्या मर्यादा ‘मुंबईचा आवाज टीम’च्या अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे, एजंट्सचे, अनुषंगिक संस्थांचे, उत्तराधिकाऱ्यांचे, अभिहस्तांकित व्यक्तींचे आणि उप-ठेकेदारांचे आणि तसेच ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’चे रक्षण करेल.

  अप्रवर्तनीय तरतुदी

  जर या वेबसाईटच्या अस्वीकरणाची कोणतीही तरतूद लागू कायद्याच्या अंतर्गत अप्रवर्तनीय असेल किंवा असल्याचे आढळले, तर त्याचा या वेबसाईटच्या अस्वीकरणातील इतर तरतुदींच्या लागू होण्यावर कोणताही परिणाम होय नाही.

  क्षतिपूर्ति

  तुम्ही ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ला नुकसानभरपाई द्याल किंवा ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ला झालेले कोणतेही नुकसान, हानी, खर्च, दायित्वे आणि खर्च (ज्यात कोणत्याही मर्यादेविना कायदेशीर खर्च आणि एखाद्या दाव्यासाठी किंवा तंट्याच्या निपटाऱ्यासाठी ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’च्या कायदेशीर सल्लागारांच्या सल्ल्यावरून ‘मुंबईचा आवाज टीम’ने त्रयस्थ पक्षाला दिलेली कोणतीही रक्कम सामील असेल) किंवा या अटी आणि शर्तींचा कोणत्याही तरतुदीच्या तुमच्याद्वारे झालेल्या उल्लंघनामुळे झालेल्या ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’च्या नुकसानाची क्षतिपूर्ति करण्याचे वचन देता.[किंवा तुमाच्याद्वारे झालेल्या या अटी आणि शर्तींच्या कोणत्याही उल्लंघनामुळे निर्माण झालेल्या कोणत्याही दाव्यामुळे उत्पन्न].

  संपूर्ण करार

  या अटी आणि शर्तीं [[दस्तावेजांच्या] समवेत] तुमच्या वेबसाईटच्या वापराच्या संदर्भात तुम्ही आणि ‘मुंबईचा आवाज टीम’च्या दरम्यान संपूर्ण करार बनवितात, आणि तुमच्या या वेबसाईटच्या वापराच्या संदर्भात मागील सर्व करारांची जागा घेतात.

  ‘मुंबई चा आवाज़ टीम’ कोणत्याही वेळी कोणतीही पूर्वसूचना न देता या अटी आणि शर्ती बदलण्याचा हक्क राखते. कोणतेही बदल केल्यास, सुधारित अटी आणि शर्ती त्वरित या वेबसाईटवर पोस्ट केल्या जातील. कोणत्याही बदलांसाठी स्वतःला अद्ययावत ठेवण्यासाठी कृपया येथे पोस्ट केलेल्या अटी आणि शर्ती माहितीस तपासात रहा.

  कायदे आणि अधिकारक्षेत्र

  या अटी आणि शर्ती त्या भूमीच्या लागू कायद्याच्या अनुषंगाने संचालित आणि अन्वयार्थ लावलेल्या असतील, आणि या अटी आणि शर्तींच्या संबंधित कोणतेही तंटे फक्त मुंबई, भारतच्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असतील.

  कॉपीराईट –

  या कामात कोणताही कॉपीराईट नाही आहे, परंतु त्यात कॉपी-लेफ्ट आहे (इतर याला कॉपीराईट करू शकत नाहीत) आणि कोणीही व्यक्ती याला मोफत कॉपी करू शकतात, सुधारू शकतात आणि या साईटवर कोणत्याही साहित्याचे वाटप करू शकतात. कृपया GNU परवाना पहा

  अस्वीकरण – एसएमएस अभियानाच्या पद्धतीद्वारा परिणाम मिळू शकतात किंवा नाहीत, जे इतर घटकांवर अवलंबून असतील. या साईटवर उल्लेखित (9112028108) साईट सर्व्हर नंबरला एसएमएस पाठविणाऱ्यांना या वेबसाईटवर त्यांनी पाठविलेल्या एसएमएसच्या आशयाची, नावाची, मतदार आयडी क्रमांकाची, जिल्हा, विधानसभा आणि राज्याची पूर्ण जाणीव असेल.

  जोवर तुम्ही वापराच्या अटी जाणून घेता आणि त्यांचे पालन करता, तोवर आम्ही तुम्हाला या वेबसाईटमध्ये प्रवेश करण्याचा आणि वापरण्याचा एक व्यक्तिगत, गैरविशेष, अहस्तांतरणीय आणि मर्यादित विशेषाधिकार प्रस्तुत करतो.

  अॅक्सेस करणे, ब्राउज करणे किंवा अन्यथा ही साईट वापरणे याचा अर्थ तुम्ही वापराच्या या अटींच्या अंतर्गत सर्व अटी आणि शर्तींना स्वीकृती असल्याचे दर्शविते, त्यामुळे पुढे जाण्यापूर्वी कृपया वापराच्या अटी काळजीपूर्वक वाचा. उद्देशीत राहून किंवा अभिव्यक्तरित्या या वापराच्या अटी स्वीकारल्याने, तुम्ही हे देखील स्वीकारता आणि कबूल करता की मुंबई चा आवाज़ धोरणे (कुकीज धोरणांसहित, परंतु यांच्याशी मर्यादित न राहता) वेळोवेळी सुधारल्या जात असतात.