mumbaichaawaz.com/marathi

नोंदणीकृत मोबाइल्सकडून आलेल्या नोंदणीकृत युआरएल्स साठीच्या मतांची संख्या (मोजणी), कोणत्याही नागरिकाद्वारे पडताळणीयोग्य

मुख्यपृष्ठावर परत जा

नोंदणीकृत युजर्ससाठी त्यांच्या समर्थन/विरोधाच्या तपशिलांसह एस.एम.एससाठी त्यांच्या लघु कोड्ससह नोंदणीकृत यूआरएल्स

(मोजणीच्या तक्त्यासाठी खाली स्क्रोल करा)

कृपया महत्त्वाची नोंद घ्या -
- नोंदणीकृत वापरकरी http://tny.cz/ या साइट्स वापरून छोटी, अनोखी URLs तयार करतात (या साइट्समध्ये, दरवेळी मजकूर बदलला की URL बदलते). ही URLs एसएमएसद्वारे ते 9112028108 या क्रमांकावर पाठवतात. हे पान अशा URLs ची संख्या, ही URLs पाठवणाऱ्यांच्या मतदार क्रमांकासह दाखवते.

अजून पहा...

1 of 1 एक पान

URL आयडी ▾ यू.आर.एल (नोंदणीकृत समर्थन असल्यास पूर्णपणे पाहिले>5) ▾ समर्थन सांख्यिकी कोड ▾ नोंदणीकृत समर्थन संख्या ▾ विरोध सांख्यिकी कोड ▾ नोंदणीकृत विरोध संख्या ▾ स्पॅम सांख्यिकी कोड ▾ नोंदणीकृत स्पैम संख्या ▾ अनस्पॅम सांख्यिकी कोड ▾ नोंदणीकृत अन-स्पैम संख्या ▾ रद्द सांख्यिकी कोड ▾
001http://www.fb.XXX001*10001*20001*30001*40001*0
002https://www.faXXX002*10002*20002*30002*40002*0
003https://www.faXXX003*11003*20003*30003*40003*0
पेज: